تبلیغات
اقتصاد سیاسی ایران - دستورالعمل 24 ماده‌ای بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای
اقتصاد سیاسی ایران

وقت شما به خیر

مدیر سایت : علیرضا هاشمی

← آمار بازدید

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

گزارش

یادداشت و مقاله

آرشیو

دستورالعمل 24 ماده‌ای بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای

بانک مرکزی دستورالعمل 24 ماده ای اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای را به ادارات کل عملیات‌ ارزی شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش مهر، به دنبال ایجاد و راه ‌اندازی اتاق مبادلات ارزی در سوم مهرماه سال جاری، تلاش برای نظم بخشیدن به روند مبادلات تجاری و تسهیل امور واردکنندگان آغاز شد. در گام نخست، اتاق در تهران به ارائه خدمات همت گماشت و ارائه خدمات در سایر شهرها به آغاز فاز دوم و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی‌ لازم محول شد.

این گزارش می افزاید: خوشبختانه با ابلاغ دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای به ادارات کل عملیات‌‌ ارزی شبکه بانکی و واحدهای تابعه از تاریخ 14مهرماه 91 دستورالعمل فوق در سراسر کشور اجرایی شده است.

گفتنی است در پی تاکید رئیس جمهور و کمیته ویژه تصمیم گیری بازار ارز‌ متشکل از‌‌ نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، بانک ها می‌توانند با رعایت موارد ذیل، نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله‌ای جهت واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویت های 2 (به غیراز داروهای انسانی)، 3، 4 و 5 اقدام نمایند.

1- در ‌این دستورالعمل، بانک های ملت، کشاورزی، تجارت، سپه، پارسیان و سامان به عنوان بانک عامل و واسطه  و  سایر بانک ها به عنوان بانک عامل محسوب می‌شوند. بانک واسطه هر یک از بانک های عامل طبق لیست پیوست شماره (2 ) بوده و خرید ارز مربوطه (به نرخ مبادله ای) صرفا از طریق بانک‌ واسطه‌ تعیین شده امکان ‌پذیر خواهد بود.

2- کلیه بانک های عامل باید نزد بانک های واسطه حساب ریالی افتتاح نمایند.

3- نرخ ارز مبادله‌ ای به‌ طور روزانه از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعلام و در سایت بانک (بانک مرکزی) برای عموم قابل دسترسی است.

4- کلیه متقاضیان ارز به نرخ مبادله ‌ای‌ با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت های یادشده، می‌توانند به شعب ارزی بانک های عامل مراجعه نموده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز نمایند.

5- با توجه به نوع ارز، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، در صورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای باشد، بانک های عامل باید پس از کنترل اسناد و مدارک  و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارتارز بانک مرکزی ارسال نمایند.

6- اداره نظارت ارز پس از انجام بررسی های لازم، نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز‌ و صدور گواهی ثبت آماری اقدام نموده و مراتب توسط بانک های عامل از طریق پرتال ارزی  قابل رویت خواهد بود.

7- مدت اعتبار گواهی‌های ثبت آماری از تاریخ صدور 15روزکاری بوده و در صورت عدم خرید ارز طی مدت یادشده، اخذ مجوز تمدید گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز الزامی است.

8- ارائه کد تخصیص ارز به منزله تخصیص ارز مربوطه در مدت مورد اشاره بوده و بانک های عامل می‌توانند با رعایت مقررات و فرآیند ذکر شده، نسبت به خرید ارز اقدام نمایند.

9- در صورتی که خرید ارز به نرخ مبادله‌ای از طریق بانک های عامل صورت می‌گیرد، بانک های مزبور باید جهت دریافت کد تخصیص ارز، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نموده و پس از دریافت کد مزبور، معادل ریالی ارز مورد درخواست را (به نرخ روز خرید ارز) به حساب یکی از بانک های واسطه واریز نمایند. همزمان با انجام این امر، بانک های عامل باید با رعایت مفاد بند (12) نسبت به ارسال درخواست خرید ارز به بانک های یادشده اقدام نمایند.

10- چنانچه خرید ارز به نرخ مبادله‌ ای از طریق بانک های عامل که واسطه نیز هستند، صورت می‌گیرد شعب بانک های مزبور پس از طی فرآیند ذکر شده جهت دریافت کد تخصیص ارز، به منظور خرید ارز باید نسبت به ارائه تقاضا طبق فرم پیوست به اداره مرکزی خود اقدام نموده و اداره مزبور پس از تجمیع مبلغ آنها با ارز مورد نیاز بانک های عامل موضوع بند فوق، به صورت یکجا و طبق روش اعلام شده در بند 12، نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی اقدام می‌نماید.

11- در هنگام ارائه تقاضای خرید ارز به بانک مرکزی، بانک عامل باید 100 درصد معادل ریالی ارز مورد تقاضا را تأمین نماید.

12- اداره مرکزی بانک های عامل باید پس از تجمیع روزانه درخواست های شعب ارزی خود در سراسر کشور، نسبت به ارسال آنها به بانک های واسطه طی فرم پیوست شماره 1 در روزهای عادی حداکثر تا ساعت 16 و روز پنجشنبه تا ساعت 12همان روز اقدام نماید.

بانک های واسطه نیز پس از تامین 100 درصد معادل ریالی ارز مورد درخواست درحساب بین ‌بانکی خود نزد اداره معاملات ریالی این بانک، به ترتیب حداکثر تا ساعات 17 و 13(همان روز ) مجاز به ارسال درخواست های مورد بحث به بانک مرکزی خواهند بود. کارسازی درخواسته ای ارسالی پس از ساعات مذکور به روز کاری بعد موکول خواهد شد.

چنانچه ارسال تقاضا به روزهای دیگر موکول شود، مبنای نرخ فروش ارز، تاریخ مراجعه بانک ها جهت خرید ارز از بانک مرکزی خواهد بود. از اینرو هرگونه قصور در ارسال اطلاعات بعد از ساعات یاد شده متوجه بانک عامل بوده و در این راستا لازم است بانک ها مراتب را به نحو مقتضی در فرآیند انجام کار لحاظ نموده و اطلاع رسانی مناسب به مشتریان صورت گیرد.

تبصره: چنانچه بانک عامل معادل ریالی ارز مورد درخواست را به حساب بانک واسطه تا ساعت 16واریز نموده، لیکن بانک واسطه نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی اقدام ننماید، تبعات آن بر عهده بانک واسطه خواهد بود.

13- پس از اجرای بندهای 9 و 10 فوق حسب مورد، مبلغ ارزی مربوطه به حساب بانک واسطه و یا با معرفی بانک های مذکور، به حساب بانک های عامل واریز خواهد شد.

14- مقررات مربوط به ارز متقاضی مندرج در قسمت (هـ) بخش اول مجموعه مقررات ارزی‌ به استثناء بند (4) آن در مورد کالاهای خریداری شده با نرخ مبادله‌ای مربوط به اولویت های مورد اشاره لازم‌الاجراء است. در مورد بند 7 قسمت مزبور نیز باید به ترتیب ذیل اقدام شود.

الف) اخذ تعهد کتبی از مشتری جهت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در هنگام  گشایش اعتبار، ثبت برات اسنادی و یا حواله و همچنین وثیقه مرتبط با تضمین وصول جریمه عدم ارائه پروانه مذکور به میزان مابه التفاوت"نرخ مبادله‌ای" تا "نرخ بازار آزاد روزخرید ارز به نرخ مبادله ای" به تشخیص بانک عامل الزامی است.

تبصره: تعهد یاد شده باید طبق فرم پیوست شماره (1) بخش اول مجموعه مقررات ارزی و پس از تغییر عبارت "جریمه نقدی موضوع تبصره 4 ذیل بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی" به "ضبط وثیقه مرتبط با تضمین وصول مابه التفاوت «نرخ مبادله ای» تا «نرخ بازارآزاد روز خرید ارز به نرخ مبادله ای»"، اخذ شود.

ب) دریافت وثیقه فوق در مورد متقاضیانی که به نرخ مبادله ای ارز خریداری نموده، لیکن تاکنون بانک عامل نسبت به انتقال وجه آنها اقدام ننموده، الزامی است.

ج): بانک مرکزی بر نحوه اخذ وثایق مورد بحث نظارت خواهد نمود.

15-‌ چنانچه به هر دلیل (